Author Archives: Gorana Marković


Comments Off on OBAVJEŠTENJE IZ PREDEMTA METODIKA I ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE NJEGE – REDOVNI STUDENTI

Vježbe iz navedenog predmeta održaće se u utorak, 26.11.2019. godine od 10,00 do 13,00 časova, na Internom odjeljenju kod Dijane Plavšić.

Read more

Comments Off on OBAVJEŠTENJE ZA PREDAVANJA IZ PREDMETA RADNA TERAPIJA U PADIJATRIJI – REDOVNI I VANREDNI STUDENTI

Predavanja će se održati u petak, 22.11.2019. godine prema sljedećem rasporedu:

  • redovni studenti od 9,00 do 17,00 časova;
  • vanredni studenti od 15,00 do 17,00 časova.
Read more

Comments Off on OBAVJEŠTENJE ZA VJEŽBE IZ PREDMETA OSNOVE URGENTNE MEDICINE RT – REDOVNI STUDENTI

Vježbe će se održavati petkom od 12,00 do 14,00 časova u JZU Bolnica “Dr Mladen Stojanović” Prijedor, kod Dušanke Vlačina.

Read more

Comments Off on STUDIJSKA POSJETA STUDENATA JU VMŠ ORGANIZACIJA AMPUTIRACA UDAS

Studenti treće godine, JU Visoka medicinska škola iz Prijedora, smjer Fizioterapija i Radna terapija posjetili su danas Organizaciju amputiraca UDAS u Banjaluci. Cilj posjete bio je upoznavanje sa radom i aktivnostima organizacije, posebno sa programom koji se odnosi na oporavak i rehabilitaciju žrtava mina, amputiraca, probleme sa kojima se susreću amputirana lica, način korištenja ortopedskih pomagala, tretman bataljka kao i o programima oporavka amputiraca...
Read more

Comments Off on AKREDITACIJA

JU Visoka medicinska škola Prijedor je od 18.10.2019. godine u postupku akreditacije ustanove.

https://www.heaars.com/index.php/sr/reg-lista-srp

Read more

Comments Off on OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I, II, III I IV GODINE STUDIJA – REDOVNI STUDENTI

Obavještavamo studente da je cijena sanitarnih knjižica umanjena.

Read more

Comments Off on OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE II, III I IV GODINE STUDIJA – REDOVNI STUDENTI

Obavještavamo redovne studente svih studijskih programa II, III i IV godine da su dužni imati sanitarne knjižice zbog obavljanja praktične nastave u nastavnim bazama Visoke škole.

Read more

Comments Off on OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE – REDOVNI STUDENTI

Studenti svih studijskih programa dužni su da imaju sanitarne knjižice zbog obavljanja praktične nastave u nastavnim bazama Visoke škole.

Read more

Comments Off on SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Kvalitetnija praktična nastava za studente Zdravstvene njege/sestrinstva u BiH zahvaljujući obuci mentora kliničkih vještina

Banjaluka, 27. septembar 2019

Danas je 20 medicinskih sestara i tehničara iz BiH dobilo sertifikate o završenoj obuci za mentore kliničkih vještina, organizovanoj u okviru Projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini. Dodatno osposobljeni mentori će studentima zdravstvene njege/sestrinstva uspješnije prenositi praktična znanja potrebna za rad sa pacijentima...

Read more

Comments Off on OBAVJEŠTENJE ZA SVE STUDENTE KOJI IMAJU DUGOVANJA PREMA BIBLIOTECI

Svi studenti, redovni i vanredni, koji su uzeli knjige iz biblioteke a nisu vratili na vrijeme, neće moći upisati narednu godinu studija dok ne vrate knjige.

Spisak studenata koji imaju dugovanja prema biblioteci

Read more