Author Archives: Gorana Marković


Comments Off on OBAVJEŠTENJE ZA SKUPLJANJE SLATKIŠA ZA DJECU SA POSEBNIM POTREBAMA – “CENTAR SUNCE”

Obavještavamo naše studente da se u prostorijama Visoke medicinske škole nalazi kutija koju treba zajedno da napunimo slatkišima za djecu sa posebnim potrebama. Radi se o akciji “Jedan slatkiš, jedno dijete” koju sprovodi Javna ustanova centar “Sunce” i akcija traje do 26.01.2020. godine.

Read more

Comments Off on OBAVJEŠTENJE ZA KOLOKVIJ IZ PREDMETA URGENTNA MEDICINA I INTEZIVNA ZDRASVTVENA NJEGA, OSNOVE ZDRAVSTVENE NJEGE I EPIDEMIOLOGIJA – REDOVNI STUDENTI

Kolokvij će se održati u petak, 17.01.2019. godine u 10,00 časova.

Read more

Comments Off on OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI SU DUŽNI DA VRATE KNJIGE U BIBLIOTEKU

Svi studenti koji su dužni da vrate knjige u biblioteku neće moći da prijave ispite u januarsko-februarskom roku akademske 2019/20. godine.

Read more

Comments Off on OBAVJEŠTENJE O POTPISANOM UGOVORU O SARADNJI SA AKADEMIJOM STRUKOVNIH STUDIJA U BEOGRADU

26.11.2019. godine potpisan je Ugovor o saradnji sa Akademijom strukovnih studija u Beogradu, Odsjek-Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu.

Predmet ovog Ugovora je regulisanje poslovne, nastavno-obrazovne i tehnićke saradnje i zajedničkog interesa...

Read more

Comments Off on OBAVJEŠTENJE ZA VANREDNE STUDENTE

Obavještavamo sve vanredne studente svih studijskih programa da moraju uplatiti drugu ratu školarine do 31.12.2019. godine

Read more

Comments Off on STUDIJSKA POSJETA STUDENATA JU VMŠ ORGANIZACIJA AMPUTIRACA UDAS

Studenti treće godine, JU Visoka medicinska škola iz Prijedora, smjer Fizioterapija i Radna terapija posjetili su danas Organizaciju amputiraca UDAS u Banjaluci. Cilj posjete bio je upoznavanje sa radom i aktivnostima organizacije, posebno sa programom koji se odnosi na oporavak i rehabilitaciju žrtava mina, amputiraca, probleme sa kojima se susreću amputirana lica, način korištenja ortopedskih pomagala, tretman bataljka kao i o programima oporavka amputiraca...
Read more

Comments Off on AKREDITACIJA

JU Visoka medicinska škola Prijedor je od 18.10.2019. godine u postupku akreditacije ustanove.

https://www.heaars.com/index.php/sr/reg-lista-srp

Read more

Comments Off on SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Kvalitetnija praktična nastava za studente Zdravstvene njege/sestrinstva u BiH zahvaljujući obuci mentora kliničkih vještina

Banjaluka, 27. septembar 2019

Danas je 20 medicinskih sestara i tehničara iz BiH dobilo sertifikate o završenoj obuci za mentore kliničkih vještina, organizovanoj u okviru Projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini. Dodatno osposobljeni mentori će studentima zdravstvene njege/sestrinstva uspješnije prenositi praktična znanja potrebna za rad sa pacijentima...

Read more

Comments Off on OBAVJEŠTENJE ZA SVE STUDENTE KOJI IMAJU DUGOVANJA PREMA BIBLIOTECI

Svi studenti, redovni i vanredni, koji su uzeli knjige iz biblioteke a nisu vratili na vrijeme, neće moći upisati narednu godinu studija dok ne vrate knjige.

Spisak studenata koji imaju dugovanja prema biblioteci

Read more

Comments Off on Studijski program Zdravstvena njega 240 ECTS – novi plan i program akademske 2019/20

Novi plan i program Zdravstvena njega

Read more