Category Archives: Oglasna tabla

Comments Off on OBAVJEŠTENJE ZA UPIS OCJENA IZ PREDMETA MEDICINSKA PSIHOLOGIJA I PSIHIJATRIJA SA NJEGOM I NEUROLOGIJA SA ZDRAVSTVENOM NJEGOM – REDOVNI I VANREDNI STUDENTI

Upis ocjena će se održati u utorak, 23.04.2019. godine u 10,00 časova.

Read more

Comments Off on OBAVJEŠTENJE ZA PREDAVANJA IZ PREDMETA STRUČNA PRAKSA F – REDOVNI STUDENTI

Predavanja zakazana za petak, 19.04.2019. godine neće se održati.

Read more

Comments Off on OBAVJEŠTENJE ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ PREDMETA DIJETETIKA I FUNKCIONALNA HRANA – VANREDNI STUDENTI

Završni ispit će se održati u subotu, 20.04.2019. godine u 9,30 časova.

Read more

Comments Off on OBAVJEŠTENJE ZA ISPIT IZ PREDMETA ANATOMIJA ZNJ, F, RT – REDOVNI STUDENTI

Ispit će se odžati u petak, 19.04.2019. godine u 9,00 časova, na novoj lokaciji Medicinskog fakulteta, Banja Luka.

Read more

Comments Off on OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI SU POLAGALI ISPITE KOD PROF. SAVKE OBRADOVIĆ – VANREDNI STUDENTI

Metodika i organizacija zdravstvene njege

  1. Ratković Jelena
  2. Marjanac Mirela

Zdravstvena njega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

  1. Divljak Dajana

Zdrvstvena njega u patronaži

  1. Radić Leposava
  2. Stojadinović Zora
  3. Vidaković Željka
  4. Mandić Dražena

 

 

Pozivaju se da dođu na usmeni ispit u subotu 20.04.2019. godine  u 11,00 časova u školi.

Read more

Comments Off on OBAVJEŠTENJE ZA VJEŽBE U JU CENTAR “SUNCE” ZA III GODINU, SMJER RADNA TERAPIJA- REDOVNI STUDENTI

Svi studenti koji idu na vježbe dužni su nositi sa sobom mantile i klompe ili čistu obuću.

Read more

Comments Off on OBAVJEŠTENJE ZA PREDAVANJA KOD PROF. DUBRAVKE ŠIMUNOVIĆ – REDOVNI STUDENTI

Prvo predavanje će se održati u petak, 08.03.2019. godine prema rasporedu predavanja i subotu, 09.03.2019. godine od 11,00 časova.

Ostali termini za nastavu:

22-23.03.2019;

12-13.04.2019;

24-25.05.2019.

Read more

Comments Off on UPUTSTVO ZA ONLINE PRIJAVU ISPITA

PRIJAVU KOPIRATI SA STRANICE, POPUNITI U CIJELOSTI, ODNOSNO SVE RUBRIKE KOJE SE ODNOSE NA STUDENTE , SNIMITI POPUNJENU PRIJAVU. POPUNJENU PRIJAVU POSLATI NA E-MAIL ADRESU  studentska1@vmspd.com PRIJAVE KOJE NISU POPUNJENE U POTPUNOSTI NEĆE BITI PRIHVAĆENE

PRIJAVA

Read more