Monthly Archives: March 2018

Comments Off

Predavanja će se održati prema sljedećem rasporedu:

Epidemiologija –  03.04. i 17.04. 2018. godine od  15-18 časova.

Epidemiologija i infektivne bolesti  SI  –  16, 23,  i  30.04.2018. godine od 15-18  časova.

Zdravstvena njega sa osnovama urgentna medicina  – 10 i 24 .04. 2018. godine od 15- 18 časova.

Read more

Comments Off

Predavanja iz pomenutog predmeta održaće se prema sljedećem rasporedu:

13.04.2018. godine od 11:00 do 14:00 časova;

20.04.2018. godine od 11:00 do 14:00 časova;

04.05.2018. godine od 11:00 do 14:00 časova;

18.05.2018. godine od 11:00 do 14:00 časova i

25.05.2018. godine od 11:00 do 14:00 časova.

Read more