Daily Archives: February 19, 2020

Comments Off on MR TATJANA ERCEG RUKAVINA, PREDAVAČ VISOKE ŠKOLE

 • MEDICINSKA REHABILITACIJA
 • PROTETIKA I ORTOTIKA
 • FIZIOTERAPIJA U REUMATOLOGIJI I GERIJATRIJI
 • RADNA TERAPIJA U REUMATOLOGIJI I GERIJATRIJI
Read more

Comments Off on LJUBIŠA KUCURSKI, DIPLOMIRANI MEDICINAR ZDRAVSTVENE NJEGE, ASISTENT

 • KLINIČKA PRAKSA 1
 • KLINIČKA PRAKSA 2
Read more

Comments Off on MR DIJANA LAŠTRO, PREDAVAČ VISOKE ŠKOLE

 • AKTIVNOSTI SAMOZBRINJAVANJA
 • STRUČNA PRAKSA RT
Read more

Comments Off on MR DARIJA KNEŽEVIĆ, PREDAVAČ VISOKE ŠKOLE

 • KLINIČKA PRAKSA 1
 • KLINIČKA PRAKSA 2
Read more

Comments Off on DR LEA ŠUC, PROFESOR VISOKE ŠKOLE

 • RADNA TERAPIJA U NEUROLOGIJI
Read more

Comments Off on DR SLAĐANA RADAKOVIĆ, PROFESOR VISOKE ŠKOLE

PSIHOLOGIJA I KOMUNIKACIJA U ZDRAVSTVENOJ NJEZI

Read more

Comments Off on DR LJILJANA MUDRINIĆ, PROFESOR VISOKE ŠKOLE

 • ETIKA I FILOZOFIJA U ZDRAVSTVENOJ NJEZI
 • MEDICINSKA ETIKA
 • KOMUNIKOLOGIJA
Read more

Comments Off on DR ŽELJKA MARJANOVIĆ, REDOVNI PROFESOR

 • HEMIJA II
Read more

Comments Off on DR MILORAD VUJNIĆ, DOCENT

 • PATOFIZIOLOGIJA
Read more

Comments Off on DR ZORAN MAVIJA, VANREDNI PROFESOR

 • INTERNA MEDICINA SA ZFRAVSTVENOM NJEGOM
 • INTERNA MEDICINA
Read more