Daily Archives: March 19, 2020

Comments Off on INFORMACIJA ZA STUDENTE

Prezentacije za određene predmete biće postavljene na web stranici škole. Studenti prezentacije mogu da pronađu na meniju “o nama -nastavnici i saradnici” , gdje treba da pronađu ime odgovornog profesora za predmet koji traže.
U slučaju tehničkih problema (nemogućnost pristupanja prezentacijama i sl.) studenti mogu da se jave na e-mail adresu : draganasredic@hotmail.com.

Read more