OBAVJEŠTENJE ZA PREDAVANJA U ZAVODU ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DR “MIROSLAV ZOTOVIĆ” BANJA LUKA – REDOVNI STUDENTI

Comments Off

Predavanja u Zavodu “Zotović” za redovne studente počinju od 16.10.2018. godine.