OBAVJEŠTENJE ZA VJEŽBE U JU CENTAR “SUNCE” ZA III GODINU, SMJER RADNA TERAPIJA- REDOVNI STUDENTI

Comments Off on OBAVJEŠTENJE ZA VJEŽBE U JU CENTAR “SUNCE” ZA III GODINU, SMJER RADNA TERAPIJA- REDOVNI STUDENTI

Svi studenti koji idu na vježbe dužni su nositi sa sobom mantile i klompe ili čistu obuću.