OBAVJEŠTENJE ZA UPIS STUDENATA KOJI SE PREPISUJU SA DRUGIH VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I UPIS NA IV GODINU STUDIJA – VANREDNI STUDENTI

Comments Off on OBAVJEŠTENJE ZA UPIS STUDENATA KOJI SE PREPISUJU SA DRUGIH VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I UPIS NA IV GODINU STUDIJA – VANREDNI STUDENTI

Studenti koji su predali dokumentaciju za priznavanje ispita mogu da dođu na upis do 12.10.2019. godine.