OBAVJEŠTENJE O POTPISANOM UGOVORU O SARADNJI SA AKADEMIJOM STRUKOVNIH STUDIJA U BEOGRADU

Comments Off on OBAVJEŠTENJE O POTPISANOM UGOVORU O SARADNJI SA AKADEMIJOM STRUKOVNIH STUDIJA U BEOGRADU

26.11.2019. godine potpisan je Ugovor o saradnji sa Akademijom strukovnih studija u Beogradu, Odsjek-Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu.

Predmet ovog Ugovora je regulisanje poslovne, nastavno-obrazovne i tehnićke saradnje i zajedničkog interesa. Ugovorne strane će sarađivati u sljedećim oblastima: razmjena iskustva u oblasti obrazovanja, povezivanje zaposlenih profesora, predavača, nastavnika, saradnika u nastavi i nenaučnog osoblja, u cilju razmjene iskustva, prakse i saradnje, provođenje zajedničkih naučno-istraživačkih i obrazovnih projekata, učešće na konferencijama, seminarima, predavanjima i drugim vidovima naučnih skupova iz oblasti medicinske struke. Ugovor predviđa i razmjenu studenata, međusobne posjete i zajedničko održavanje svih vidova nastave u okviru posjete;razmjena naučnih materijala,  literature, udžbenika, publikacija, monografija i ostali oblici saradnje od zajedničkog interesa.

Doc. dr Tamara Popović, prof. dr sci med. Divna Kekuš, prof. dr Danijela Pecarski, prof. dr Radoslav Grujić.