OBAVJEŠTENJE ZA PREDAVANJA IZ PREDMETA METODE PROCJENE U RADNOJ TERAPIJI II – VANREDNI STUDENTI

Comments Off on OBAVJEŠTENJE ZA PREDAVANJA IZ PREDMETA METODE PROCJENE U RADNOJ TERAPIJI II – VANREDNI STUDENTI

Predavanja će se održati u petak, 06.12.2019. godine u 15,00 časova u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “dr Miroslav Zotović” Banja Luka.