OBAVJEŠTENJE ZA PREDAVANJA IZ PREDMETA ERGONOMIJA U RADNOJ TERAPIJI – VANREDNI STUDENTI

Comments Off on OBAVJEŠTENJE ZA PREDAVANJA IZ PREDMETA ERGONOMIJA U RADNOJ TERAPIJI – VANREDNI STUDENTI

Predavanja će se održati u srijedu, 04.12.2019. godine u 15,00 časova u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “dr Miroslav Zotović” Banja Luka.