OBAVJEŠTENJE ZA PREDAVANJA IZ PREDMETA AKTIVNOSTI SAMOZBRINJAVANJA – VANREDNI STUDENTI

Comments Off on OBAVJEŠTENJE ZA PREDAVANJA IZ PREDMETA AKTIVNOSTI SAMOZBRINJAVANJA – VANREDNI STUDENTI

Predavanja će se održati u petak, 06.12.2019. godine u 14,00 časova u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “dr Miroslav Zotović” Banja Luka.