OBAVJEŠTENJE ZA KOLOKVIJ IZ PREDMETA URGENTNA MEDICINA I INTEZIVNA ZDRASVTVENA NJEGA, OSNOVE ZDRAVSTVENE NJEGE I EPIDEMIOLOGIJA – REDOVNI STUDENTI

Comments Off on OBAVJEŠTENJE ZA KOLOKVIJ IZ PREDMETA URGENTNA MEDICINA I INTEZIVNA ZDRASVTVENA NJEGA, OSNOVE ZDRAVSTVENE NJEGE I EPIDEMIOLOGIJA – REDOVNI STUDENTI

Kolokvij će se održati u petak, 17.01.2019. godine u 10,00 časova.