NA JU VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA PRIJEDOR NASTAVA POČINJE NA DALJINU

Comments Off on NA JU VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA PRIJEDOR NASTAVA POČINJE NA DALJINU

Novonastala situacija na području Republike Srpske, izazvana pojavom virusa COVID-19, zaustavila je redovan rad visokoškolskih ustanova na samom početku drugog semestra.

JU Visoka medicinska škola Prijedor, je u skladu sa svim odlukama Vlade Republike Srpske prekinula održavanje predavanja, vježbi, završnih radova i svih drugih aktivnosti, te svela proces rada na minimum.

Naredbom Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, broj 19.02/616-7/20 od 10.3.2020. godine (u daljem tekstu: Naredba), odobreno je praćenje nastavnog procesa na daljinu, u smislu izjednačavanja takvog vida nastave sa redovnom nastavom, kako bi posljedice neodržavanja redovne nastave bile svedene na najmanji obim.

Nastavni proces na daljinu podrazumijeva omogućavanje studentima pristupa nastavnom materijalu, putem različitih elektronskih platformi, prvenstveno internet stranice Visoke škole, Google classroom-a kao i elektronske pošte, u cilju savladavanja gradiva i priprema za polaganje ispita.

Za različite studijske programe i godine studija, oformljene su grupe gdje je jedan student od odgovornog profesora preuzimao nastavni materijal, te distribuisao ostalim kolegama, kako bi što brže i jednostavnije svi studenti dobili nastavni materijal.

Ovakav vid održavanja nastave, održaće se do normalizacije stanja u Republici Srpskoj, odnosno do novih instrukcija nadležnog ministarstva a koje se tiču rada visokoškolksih ustanova.

Za dodatne informacije, studenti mogu da se obrate telefonom ili elektronskom poštom JU Visoka medicinska škola Prijedor, kao i odgovornim profesorima.