MR ILIJA STIJEPIĆ, predavač visoke škole

Comments Off on MR ILIJA STIJEPIĆ, predavač visoke škole

  • FIZIČKO VASPITANJE SA HIGIJENOM

 

  • KINEZIOLOGIJA SA BIOMEHANIKOM

 

  • OPŠTA KINEZITERAPIJA