DR MIROSLAV PETKOVIĆ, redovni profesor

Comments Off on DR MIROSLAV PETKOVIĆ, redovni profesor

  • IMUNOLOGIJA

 

  • MIKROBIOLOGIJA I VIRUSOLOGIJA

 

  • PARAZITOLOGIJA I ENTOMOLOGIJA

 

  • MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA U MIKROBIOLOGIJI

 

  • KLINIČKA MIKROBIOLOGIJA