DR SAVKA OBRADOVIĆ, profesor visoke škole

Comments Off on DR SAVKA OBRADOVIĆ, profesor visoke škole

  • ZDRAVSTVENA NJEGA

 

  • ZDRAVSTVENA NJEGA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

 

  • METODIKA I ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE NJEGE

 

  • STRUČNA PRAKSA

 

  • ZDRAVSTVENA NJEGA U PATRONAŽI

 

  • NJEGA U REHABILITACIJI