UPUTSTVO ZA ONLINE PRIJAVU ISPITA

Comments Off on UPUTSTVO ZA ONLINE PRIJAVU ISPITA

PRIJAVU KOPIRATI SA STRANICE, POPUNITI U CIJELOSTI, ODNOSNO SVE RUBRIKE KOJE SE ODNOSE NA STUDENTE , SNIMITI POPUNJENU PRIJAVU. POPUNJENU PRIJAVU POSLATI NA E-MAIL ADRESU  studentska1@vmspd.com PRIJAVE KOJE NISU POPUNJENE U POTPUNOSTI NEĆE BITI PRIHVAĆENE

PRIJAVA