Posjeta studenata Visoke medicinske škole Organizaciji UDAS

Comments Off on Posjeta studenata Visoke medicinske škole Organizaciji UDAS

Studenti treće godine, smjer Fizioterapija posjetili su Organizaciju amputiraca UDAS Republike Srpske.

Cilj posjete bio je upoznavanje sa radom i aktivnostima Organizacije, posebno sa programom koji se odnosi na  oporavak i rehabilitaciju žrtava mina, amputiraca, probleme sa kojima se susreću amputirana lica, način korištenja ortopedskih pomagala, tretman bataljka kao i o programima oporavka  žrtava mina, amputiraca. Studenti su imali mogućnost da razgovaraju sa korisnicima, amputircima koji su iznijeli svoja lična iskustva nakon preživljene traume gubitka dijela ekstremiteta, načinu života sa amputacijom, kvalitetnoj i neophodnoj integraciji u društvenu zajednicu, važnosti uloge porodice u procesu oporavka kao i o odnosu društva prema osobama sa invaliditetom.

Posjeta studenata Organizaciji UDAS je dio studijske posjete u okviru programa rada Visoke medicinske škole u Prijedoru za studenete treće godine koja se realizuje već treću godinu za redom.

udasuduIMG_20151103_123206