PROMOCIJA DIPLOMA VII GENERACIJE

Comments Off

Promocija diplomiranih studenata VII generacije 180 ECTS  i II generacije 240 ECTS bodova održaće se u petak, 30.06.2017. godine u Školi prema sljedećem rasporedu:

– u 11,00 časova Zdravstvena njega i Fizioterapija (180 ECTS, 240 ECTS) i

– u 12,00 časova Sanitarno inženjerstvo i Medicinsko-laboratorijsko inženjerstvo (180 ECTS, 240 ECTS).

Napomena: Studenti koji nisu izmirili svoje obaveze (naknada za izradu diplome i troškove školarine) neće moći preuzeti diplomu.