UPIS I OBNOVA ZIMSKOG SEMESTRA AKADEMSKE 2017/18. GODINE

Comments Off

UPIS I OBNOVA ZIMSKOG SEMESTRA AKADEMSKE 2017/18. GODINE

 

  1. Upis i obnova zimskog semestra akademske 2017/18. godine obavljaće se od 18.09.2017. do 07.10.2017. godine;
  2. Priložiti indeks u Studentsku službu radi ostvarivnja uvida u potpis.
  3. Priložiti potvrdu o uplati.
  4. Popuniti upisne obrazce (Prijavni list ŠV-20, Prijavni semestralni list – upis semestra, Semestralni list – ovjera semestra)

 

Uplatu vršiti na žiro račun broj: 5620998095060028

vrsta prihoda: 722512

budžetska organizacija: 0832001

opština: 074

primalac: JU Visoka medicinska škola Prijedor.