OBAVJEŠTENJE ZA PREDAVANJA IZ PREDMETA EPIDEMIOLOGIJA, EPIDEMIOLOGIJA I INFEKTIVNE BOLESTI I ZDRAVSTVENA NJEGA SA OSNOVAMA URGENTNE MEDICINE – REDOVNI STUDENTI

Comments Off

Predavanja će se održati prema sljedećem rasporedu:

Epidemiologija –  03.04. i 17.04. 2018. godine od  15-18 časova.

Epidemiologija i infektivne bolesti  SI  –  16, 23,  i  30.04.2018. godine od 15-18  časova.

Zdravstvena njega sa osnovama urgentna medicina  – 10 i 24 .04. 2018. godine od 15- 18 časova.