OBAVJEŠTENJE ZA ISPIT IZ PREDMETA MEDICINSKA REHABILITACIJA ZNJ, F, RT I FIZIOTERAPIJA U REUMATOLOGIJI I GERIJATRIJI I RADNA TERAPIJA U REUMATOLOGIJI I GERIJATRIJI – REDOVNI STUDENTI

Comments Off

Ispit iz predmeta Medicinska rehabilitacija pomjera se sa 19.06. na 18.06.2018. godine prema sljedećem rasporedu:

– Zdravstvena njega u 8:30 časova;

– Fizioterapija i Radna terapija u 10:30 časova.

Ispit iz predmeta Fizioterapia u reumatologiji i gerijatriji i Radna terapija u reumatologiji i gerijatriji pomjera se sa 20.06. na 15.06.2018. godine prema sljedećem rasporedu:

-Fizioterapija u 8:30 časova;

– Radna terapija u 9:30 časova.