Kontakt

JAVNA USTANOVA VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA PRIJEDOR
NIKOLE PAŠIĆA 4A
79101 PRIJEDOR

DIREKTOR VISOKE ŠKOLE:
Prof. dr Tamara Popović
Tel: 052/242-383
e-mail: tamaralukac@yahoo.com

POMOĆNIK DIREKTORA ZA NASTAVU:
mr Darko Vujasinović, prof
052/241-682
e-mail: darkov73@teol.net

POMOĆNIK DIREKTORA ZA OSTALA PITANJA:
Dijana Kljajić, dipl.ecc
052/242-382
e-mail: dijana.kljajic@vmspd.com

TEHNIČKI SEKRETAR:
Snježana Babić

STUDENTSKA SLUŽBA:
Branka Erak
Vesna Jarić
Gorana Marković
TEL:052/241-681
FAX: 052/242-381
e-mail: studentska@vmspd.com