Ciljevi studijskog programa Radna terapija

Studijski program Radna terapija traje četiri godine (240 ECTS). Nakon osnovnih akademskih studija stiče se zvanje diplomirani medicinar radne terapije.

Ciljevi studijskog programa

  • da optimalnim planom i programom  kroz teorijsku i praktičnu nastavu profiliše diplomiranog medicinara radne terapije u savremene medicinske radnike koji posjeduju adekvatno medicinsko znanje iz užeg stručnog područja radne terapije i dodirnih područja;
  • da se diplomiranim medicinarima radne terapije u sklopu najsavremenije edukacije i mentorskog rada omogući razvoj sposobnosti samostalnog iniciranja, planiranja i provođenja istraživanja iz područja radne terapije, te izvještavanje o provedenom istraživanju i njegovim rezultatima;
  • da se edukacijom diplomirani medicinar radne terapije osposobi za timski rad i saradnju sa stručnjacima iz svih relevantnih struka u postizanju stručnih i naučnih ciljeva sistema zdravstvene zaštite.

Karakteristike rada

Karakteristike rada diplomiranog medicinara radne terapije zasnivaju se na činjenici da fizičko, psihičko i socio-kulturološko ograničavanje osobe u samostalnom obavljanju njenih svakodnevnih aktivnosti dovodi do zdravstvenih problema, te smanjuje kvalitet života osobe, a samim tim i njeno zadovoljstvo.

Kompetencije nakon diplomiranja

Diplomirani medicinar radne terapije je osposobljen za:

  • obavljanje poslova koji obuhvataju postupke radno-terapijskog procesa, uključujujući radno-terapijsku procjenu, planiranje i provođenje radno-terapijske intervencije i evaluaciju (razne tehnike i aktivnosti sa vježbama u cilju poboljšavanja funkcija interakcije/komunikacije unutar grupe);
  • primjenjuje senzo-motoričke aktivnosti, te tehnike opuštanja, kreativne i rekreativne aktivnosti u terapijske svrhe, uvježbava upotrebu proteza i ortoza, uzima mjere za ortopedska pomagala, izrađuje sitna ortotska pomagala, itd.;
  • vrši procjenu funkcionalne sposobnosti kroz razna testiranja, kao i procjenu radne sposobnosti.
  • pružanje pomoći osobama koje imaju različit stepen invaliditeta, kao osobama koje imaju poteškoća u izvođenju svakodnevnih životnih aktivnosti;
  • rad sa populacijom koja je pod zdravstvenim rizikom zbog socijalno-političkih uticaja koji onemogućavaju izvođenje svakodnevnih aktivnosti (kao što je npr. ratno stanje, izrazito siromaštvo, beskućništvo, kulturalna izolacija, nemogućnost zapošljavanja i sl.).

Karakteristika rada radnog terapeuta je i aktivna saradnja sa korisnikom, porodicama i drugim stručnjacima u interdisciplinarnom timu.