Ciljevi studijskog programa Zdravstvena njega

Studijski program Zdravstvene njege traje tri godine (180 ECTS), odnosno četiri godine (240 ECTS). Nakon osnovnih akademskih studija stiče se zvanje diplomirani medicinar zdravstvene njege.

Ciljevi studijskog programa

 • da se kroz teorijsku, a prije svega praktičnu nastavu, profilišu diplomirani medicinari zdravstvene njege u savremene saradnike koji posjeduju adekvatno medicinsko znanje iz medicine i dodirnih područja, neophodnih za efikasan rad u njezi pacijenata i drugih klijenata;
 • da permanentnom medicinskom edukacijom i primjenom naučnih saznanja, diplomirani medicinari zdravstvene njege razvijaju vještinu komunikacije, timskog rada, rješavanja organizacionih problema, upotrebe informacione tehnologije, metodologije istraživanja uz njegovanje duha humanosti, posvećenosti i etičnosti.

Karakteristike rada
Priroda i složenost poslova, radnih zadataka i visok stepen odgovornosti, etičnosti i humanosti karakterišu ovaj profil zdravstvenog radnika. Diplomirani medicinar zdravstvene njege obavlja složene poslove u svim oblicima zdravstvene zaštite i medicinske njege.

Kompetencije nakon diplomiranja
Diplomirani medicinar zdravstvene njege je osposobljen da:

 • radi po načelima jedinstvene medicinske zaštite;
 • primjenjuje proces zdravstvene njege i da vodi medicinsku dokumentaciju;
 • planira, organizuje i sprovodi dijagnostičke procedure;
 • u zdravstvenom timu, na raznim nivoima zdravstvene zaštite, pruži kompletnu zdravstvenu zaštitu i njegu bolesnika, kao i zdravstvenu zaštitu porodice;
 • radi u savjetovalištima i svuda gdje se radi dispanzerskom i epidemiološkom metodom u rješavanju zdravstvenih problematika na području šire zdravstvene zajednice;
 • prati i utvrđuje higijenske i socio-ekonomske uslove porodice pacijenata i uticaje faktora okoline na fizičko i mentalno zdravlje djece, odraslih i starih osoba;
 • vrši monitoring i evaluaciju zdravlja i zdravstvene zaštite zajednice na nivou opštine, te utvrđuje dijagnoze zajednice;
 • procijenjuje i evaluiše zdravstvene potrebe zajednice;
 • mogućnost daljnjeg kontinuiranog učenja, praćenja srodnih struka, kao i istraživanja u zdravstvenoj njezi.