Ciljevi studijskog programa Sanitarno inženjerstvo

Studijski program Sanitarnog inženjerstva traje četiri godine (240 ECTS). Nakon osnovnih akademskih studija stiče se zvanje diplomirani sanitarni inženjer.

Ciljevi studijskog programa

  • da se kroz teorijsku i praktičnu nastavu profilišu diplomirani sanitarni inženjeri u savremene saradnike koji posjeduju odgovarajuće znanje iz oblasti bioloških, medicinskih, humanističkih i drugih nauka kao i ostalim relevantnim znanjima potrebnim za uočavanje i definisanje faktora okoline koji su potencijalno opasni za zdravlje pojedinca i širu zajednicu;
  • da se diplomiranim sanitarnim inženjerima, u sklopu savremene edukacije i mentorskog rada, omogući razvoj sposobnosti samostalnog iniciranja, planiranja i provođenja istraživanja iz područja sanitarnog inženjerstva i evaluacija dobijenih rezultata;
  • da se edukacijom diplomirani sanitarni inženjeri osposobe za timski rad i saradnju sa stručnjacima iz svih relevantnih struka u postizanju stručnih i naučnih ciljeva sistema zdravstveno-ekološke zaštite;

Karakteristike rada
Priroda i složenost poslova, radnih zadataka i visok stepen odgovornosti, etičnosti i humanosti karakterišu ovaj profil zdravstvenog i ekološkog radnika. Diplomirani sanitarni inženjer obavlja složene poslove u svim oblicima zdravstvene zaštite, odnosno u očuvanju i unapređenju zdravlja pojedinca, porodice i društva, te prevenciji bolesti primjenom higijensko-sanitarnih i epidemioloških mjera u radnoj i životnoj sredini ljudi.

Kompetencije nakon diplomiranja
Diplomirani sanitarni inženjer je osposobljen za:

  • suočavanje s rizicima za okolinu i zdravlje čovjeka, izazvanim različitim agensima prisutnim u vazduhu, vodi, zemljištu i hrani te potencijalno štetnim fizičkim faktorima;
  • rad unutar sistema zdravstvene zaštite, s posebnim težištem na zaštiti stanovništva od negativnih uticaja okoline, zaštiti okoline od potencijalno negativnih uticaja aktivnosti čovjeka i na poboljšanju kvaliteta životne sredine;
  • rad u ekološkoj inspekciji, rad u sastavu higijensko-epidemiološkog i mikrobiološkog tima, u laboratoriji za hemijsko i mikrobiološko ispitivanje namirnica i predmeta opšte upotrebe, u laboratorijima za hemijsko i mikrobiološko ispitivanje svih vrsta voda, u laboratorijima za ispitivanje otpada, zemljišta, vazduha i ekotoksikologiju, koristeći visoko sofisticiranu opremu, te u jedinicama za sanitarnu tehniku, na DDD poslovima i sterilizacijskim jedinicama.
    S obzirom na osposobljenost, radno mjesto diplomiranog sanitarnog inženjera može da bude: zavodi za zaštitu zdravlja, domovi zdravlja, klinički centri, bolnice, u organima uprave, inspekcija (komunalna, zdravstveno-sanitarna, za hranu, za vodu), industrije za preradu i proizvodnju životnih namirnica, petrohemijska i hemijska industrija, rafinerija nafte, metaloprerađivačka industrija, željezare, itd.