O nama

JU Visoka medicinska škola Prijedor osnovana je Odlukom Vlade Republike Srpske 3. jula 1997. godine.
Cilj osnivanja je bio da obrazuje kadrove više, a kasnije i visoke stručne spreme za rad u oblasti zdravstva, fizioterapije, sanitarnog inženjerstva i medicinsko-laboratorijskog inženjerstva.
U svom radu škola je imala dva perioda: prvo je postojala kao Viša medicinska škola sve do 2007.god. kada je promijenila status u Visoku medicinsku školu, a u metodologiji nastavnog procesa uspostavljena je tzv. Bolonjska metrika studija i uveden je ECTS-sistem transfera i akumulacije kredit bodova. Prema standardima Svjetske zdravstvene organizacije i Evropske zajednice, na svim nivoima zdravstvene zaštite, postoji preporuka da su, pored ljekara, neophodni profesionalci sa najmanje trogodišnjim obrazovanjem usmjerenim ka postizanju specifičnih kompetencija, a sve u cilju poboljšavanja cjelokupnog zdravstvenog sistema.
Visok nivo akademskog obrazovanja i ostala dostignuća zaposlenih iz oblasti medicinsko-zdravstvenog i sanitarnog inženjerstva, obezbijedili su da se Visoka medicinska škola Prijedor rangira veoma visoko među poznatim institucijama ove vrste u okruženju. Kvalitet nastavnog kadra, planova i programa, materijalno-tehničkih uslova na Visokoj medicinskoj školi Prijedor za trogodišnje studije (180 ECTS) potvrđen je od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, odnosno Komisije za licenciranje, jula 2007. godine, izdavanjem licence za rad.
Kako je Visoka medicinska škola Prijedor za vrijeme svog postojanja, izrasla u respektabilnu instituciju višestruke važnosti za širu regiju, ukazala se potreba za uvođenjem četvorogodišnjih studijskih programa (240 ECTS). Razlozi i opravdanost za navedenu transformaciju studija je postojanje sve veće težnje za kontinuiranim razvojem profesionalne stručnosti, za usavršavanjem stečenih znanja i sposobnosti u vezi sa radom u zdravstvu, javno-zdravstvenim ustanovama i tijelima državne uprave i lokalne samouprave.