studentska@vmspd.com

+387 52 241 681

FINANSIJSKI MENADŽMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE