studentska@vmspd.com

+387 52 241 681

Statisitika sa metodologijom naučnog istraživanja