Monthly Archives: December 2017

Comments Off

 • BIOFIZIKA
Read more

Comments Off

 • RADNA TERAPIJA U NEUROLOGIJI
Read more

Comments Off

 • MENADŽMENT U FIZIOTERAPIJI
Read more

Comments Off

 • TEHNIKE U KINEZITERAPIJI
Read more

Comments Off

 • FIZIOTERAPIJA U PEDIJATRIJI
Read more

Comments Off

 • RADNA TERAPIJA U PSIHIJATRIJI

 

 • KREATIVNI PROCESI U RADNOJ TERAPIJI
Read more

Comments Off

 • STRUČNA PRAKSA RT

 

 • RADNA TERAPIJA U PEDIJATRIJI
Read more

Comments Off

 • STRUČNA PRAKSA SI
Read more

Comments Off

 • METODIKA SANITARNO-EKOLOŠKOG NADZORA

 

 • PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE  I KONTROLA NAMIRNICA

 

 • PREHRAMBENI ADITIVI I KONTAMINANTI

 

 • OSNOVE TEHNOLOGIJE I ČUVANJA NAMIRNICA
Read more

Comments Off

 • ZAŠTITIA NA RADU

 

 • MEDICINA RADA
Read more