Posjeta Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu

Comments Off on Posjeta Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu

22.maja 2015.godine posjetili smo Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, odsjek Radne terapije. Posjeta je organizovana u cilju uspostvljanja saradnje sa profesorima sa smjera Radne terapije u smislu poboljšanja nastave i osavremenjavanja novog studijskog programa Radne terapije na JU Visoka medicinska škola u  Prijedoru. Ispred JU Visoka medicinska škola Prijedor  išli su prof.dr Tamara Popović i mr. Ilija Stijepić, a iz naše nastavne baze Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “dr Miroslav Zotović” dr Nataša Tomić, pomoćnik direktora za medicinska pitanja, Lidija Slunjski Tišma , glavni radni terapeut Zavoda i Nikolina Borojević predsjednik sekcije radnih terapeuta pri Udruženju fiziterapeuta Republike Srpske.

 

web1

Naša delegacija sa prof. Ozrenom Rađenovićem, šefom studijskog programa Radne terapija i profesorima.

WEB