Opremanje Kabineta kliničkih vještina

Comments Off on Opremanje Kabineta kliničkih vještina

U sklopu projekta „Jačenje sestrinstva u Bosni i Hercegovini“ (ProSes) primljena je donacija medicinske opreme za potrebe opremanja Kabineta kliničkih vještina na Visokoj medicinskoj školi Prijedor. Navedena oprema je donirana u svrhu unapređenja i usavršavanja praktičnih kliničkih vještina studenata, budućih medicinskih  sestara i tehničara. Medicinska oprema je dio podrške koju ProSes pruža partnerima u oblasti zdravstva kroz svoju treću komponentu posvećenu unapređenja formalnog visokog obrazovanja medicinskih sestara/tehničara. Krajnji cilj ovog projekta je poboljšati kvaliteti i pristup uslugama medicinskih sestara/tehničara za stanovništvo u Bosni i Hercegovini.

Projekat uz podršku Vlade Švajcarske sprovodi konzorcij koji čine Fondacija Fami, Univerzitetska bolnica u Ženevi (HUG) i Institut sestrinskih nauka Univerziteta u Bazelu (INS).

http://www.fondacijafami.org/ProSes.html

 

IMG_20150622_113216