Posjeta Organizaciji amputiraca UDAS Republike Srpske u Banja Luci

Comments Off on Posjeta Organizaciji amputiraca UDAS Republike Srpske u Banja Luci

Studenti treće godine smjer Fizioterapija i Radna terapija posjetili su  1. novembra 2016. godine Organizaciju amputiraca UDAS Republike Srpske u Banja Luci.

Cilj posjete bio je upoznavanje sa radom i aktivnostima Organizacije, posebno sa programom koji se odnosi na  oporavak i rehabilitaciju žrtava mina, amputiraca, probleme sa kojima se susreću amputirana lica, način korištenja ortopedskih pomagala, tretman bataljka kao i o programima oporavka amputiraca.

Studenti su imali mogućnost da razgovaraju sa korisnicima, amputircima koji su iznijeli svoja lična iskustva nakon preživljene traume gubitka dijela ekstremiteta, načinu života sa amputacijom, kvalitetnoj i neophodnoj integraciji u društvenu zajednicu, važnosti uloge porodice u procesu oporavka kao i o odnosu društva prema osobama sa invaliditetom.

 

14601105_1800218893589555_5821192529552130317_n 2 14947634_1800219236922854_1016753043473576672_n